Teknikens Värld har genomfört undanmanövertester enligt samma modell sedan 1970-talet.
De flesta bilar klarar det så kallade älgtestet utan några större problem. Men ibland går det sämre och några gånger har det gått riktigt illa, till exempel när Mercedes A-klass välte 1997. Hur illa det kan gå kan du se i den här filmen.
Det som i konbanan resulterar i några välta koner motsvaras i verkligheten av att man okontrollerat sladdar ut i mötande trafik. Bra bilar klarar drygt 70 km/h, de riktigt bra strax över 80 km/h. Konbanan sätts upp enligt ett utarbetat mönster och provet körs på torr asfalt, med vissa undantag (utmärkta i tabellen), och med så många passagerare bilen tar, tyngder i bagaget upp till maxlast samt däcktryck enligt bilens specifikationer.
Här kan du läsa mer om älgtestet.

Senaste uppdatering 2013-05-22. Tillagd: Reliant Rialto.

Tips: Du kan sortera tabellen efter bil, årsmodell, fuktig bana och hastighet.

Kommentera: längst ned på sidan kan du kommentera listan med de älgtestade bilarna.